Advertiment: Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionaran les dades personals recollits en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de continuar navegant.

Ha estat actualitzada per última vegada el 15/12/2018

Regulacions legals a les quals s’acull aquesta web

està adequada  a les exigències de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Les normes bàsiques de privacitat que té aquesta web

Com defensora de la privacitat i els drets dels usuaris, el primer que has de conèixer són les regles bàsiques que assumeixo enfront de les teves dades personals:

 1. M’oposo  frontalment a l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam), posant tots els esforços per a impedir l’ús indegut del correu electrònic, per aquest motiu, mai va enviar correus de caràcter comercial sense que hagin estat sol·licitats o prèviament autoritzats i per descomptat, rebuig que me’ls enviïn.
 2. Advoco per una cultura de respecte i  màxima transparència amb els meus usuaris: sempre i en tot moment  tindràs accés a les dades del responsable d’aquesta web i de la gestió de la teva informació, sempre coneixeràs la finalitat amb la qual seran utilitzats les teves dades, sempre requeriré el teu consentiment amb aquesta finalitat i sempre podràs revocar el teu consentiment previ.
 3. Mai i sota cap circumstància es compartiran  dades d’usuaris obtinguts mitjançant aquesta web  ni seran cedits les dades de  usuaris a tercers  menys que aquests hagin estat informats prèviament i compti amb la seva expressa autorització.

Màxima transparència amb els usuaris

La transparència és el pilar fonamental de la privacitat.

A l’efecte del que es preveu en:

 

Enviament i Registre de Dades de Caràcter Personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar, subscriure’s al meu butlletí  i realitzar operacions comercials amb . Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d’informació personal. Aquesta web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per a tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Com usuari, sempre tindràs dret a revocar aquest consentiment previ en qualsevol moment.

Sistemes de captura d’informació personal que utilitza aquesta web

 1.  Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció .Busqui en la safata d’entrada del seu email. L’usuari haurà de confirmar la seva subscripció per a poder validar la seva adreça de correu electrònic. Les dades facilitades seran utilitzats exclusivament per a enviar la Newsletter i mantenir-ho actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de .
 2.  Formulari de comentaris: La web inclou un formulari per a comentar post. L’usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes en el formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per a moderar-los i publicar-los.
 3.  Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web. No utilitzis aquest formulari per a enviar-me publicitat si us plau.
 4. Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, perquè puguis crear un compte en el nostre sistema i donar accés a les seves funcionalitats.
 5.   Formulari de venda: També tracto dades per a gestionar la compra dels meus Kits Legals, incloent la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.
 6. Formulari alta afiliats: Sol·licito dades d’afiliats, incloent dades de pagament per a gestionar l’alta d’afiliats i liquidar les corresponents comissions.
 7.  Cookies: Quan un usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen «cookies». L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies (https://dentalcuadradoperalta.com/politica-privacidad/) per a ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.
 8.  Sistemes de Descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts que s’incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio. En aquest cas, es requereix un correu electrònic per a activar el formulari de subscripció. S’utilitza la seva informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a subscriure’t, contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

La base legal per al tractament de les dades de les persones que contractin productes o serveis oferts per  en aquesta web, és la execució del contracte de venda en línia.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, concretament, nom d’usuari, correu electrònic i adreça IP.

Dades d’informació comercial.

Dades econòmiques, o financers en el cas de compres online.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran: 

Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals establerts per a la conservació de dades, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment atorgat.

Per tant, les dades personals proporcionades es conservaran:

Serveis oferts per tercers en aquesta web

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, e, distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de .

Les teves dades personals podran ser comunicats  també a destinataris situats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent països que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, els mateixos seran tractats amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola i, així mateix, s’implementaran les garanties que li indiquem a continuació:

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, utilitzo  els  següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Política de Protecció de Dades

A aquesta altura ja sabràs que la meva especialitat és la protecció de dades. En aquesta web els teus drets són la meva màxima prioritat.

es compromet en la utilització de les dades recollides en els formularis de contacte presents en aquesta web, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en La Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals(LOPDGDD)3/2018  adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis de contacte i subscripció són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d’aquests. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta.

En utilitzar els formularis de contacte, observarà que alguns camps, com el nom o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (); això significa que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixes aquests camps en blanc.

és usuari de la plataforma Mail Chimp per a l’enviament de butlletins  per correu electrònic derivats de la gestió de subscripcions .  Mail Chimp té els seus servidors allotjats als EUA i per tant, en el moment en què l’usuari se subscrigui al butlletí,  les seves dades personals seran transferits internacionalment a un país considerat no segur després de la dissolució de Safe Harbor.  Per tant, en realitzar una subscripció, l’usuari accepta i consent que les seves dades siguin emmagatzemades per la plataforma Mail Chimp, amb seu als Estats Units, a fi de gestionar l’enviament dels butlletins corresponents.   ha subscrit amb MailChimp  les clausulas tipus exigides per la UE en matèria de protecció de dades·

Exercici dels Drets sobre la teva pròpia informació

Aquests drets són essencials en Protecció de dades perquè et permeten decidir sobre la teva pròpia informació. Com a  usuari, podràs dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets seguint les formalitats imposades per la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals(LOPDGDD) 3/2018 i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en  s e tracten dades personals que et concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Podràs exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant:
clinicadental.dra.cuadrado@gmail.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Vols un formulari per a l’exercici de Drets?   

Si ho prefereixes, pots usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a  en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la Present Política de Privacitat

es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus Comercials

D’acord amb la LSSICE i essencialment, per pròpia convicció,  no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre la “Newsletter”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Gràcies pel temps dedicat a llegir aquesta política de privacitat.

Última actualització: setembre del 2019