El que segueix conté tota informació relativa a aquesta web, al seu titular i als drets i obligacions que he establert per formalitzar el nostre acord en la meva qualitat de titular / prestadora i en el teu lloc d’usuari.

És important que llegeixis amb atenció tot el que segueix perquè puguem relacionar-los amb plenes garanties i respecte mutu.

Responsable Legal d’aquesta web

Aquesta informació és bàsica és una web. La primera obligació que tenim tots els que tenim un web o bloc és ser transparents respectes a la nostra identitat.

dentalcuadradoperalta.com en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

Objecte

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants de la pàgina web de inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi a el portal ( “ Usuari “) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment en què accedeixi a aquest web.

es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de l’portal així com les presents Condicions Generals.

Ús del Portal

Els serveis prestats per són el desenvolupament de continguts vinculats a l’màrqueting legal, protecció de dades i difusió d’informació sobre la matèria.

El contingut desenvolupat el bloc és plena i exclusiva responsabilitat de, així com titular de tots els drets sobre ells.

L’usuari accepta que:

  1. Només es pot fer ús del lloc web per realitzar consultes o sol·licituds legalment vàlides.
  2. No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tinc motius raonables per considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole estaré autoritzada a anul·lar i informar les autoritats pertinents.
  3. També s’obliga a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i consenteix que podré fer ús d’aquesta informació per posar-me en contacte amb l’usuari si fos necessari (veure el meu https://dentalcuadradoperalta.com/politica-privacidad/).
  4. Si l’usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podré cursar cap sol·licitud.

A l’realitzar una sol·licitud a través d’aquest lloc web, l’usuari garanteix que és major de 18 anys i que tens capacitat legal per a celebrar contractes vinculants.

En la utilització de l’portal l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

Subscripció a el blog:

L’usuari pot subscriure per correu electrònic als articles de l’bloc d’inclòs en aquesta pàgina perquè pugui rebre de forma automàtica el butlletí amb novetats a la seva bústia de correu electrònic. Caldrà que confirmeu la vostra subscripció mitjançant un correu electrònic d’activació que se’t enviarà quan s’hagi introduït l’adreça de correu i hagi acceptat les presents condicions legals.

La seva adreça de correu electrònic s’emmagatzemarà en un fitxer de subscripcions degudament registrat en AEPD. Només tenen accés a la llista de subscripcions d’aquest bloc l’autor i administrador de la mateixa; només s’utilitzarà aquesta informació, per part de la titular de l’bloc per a les finalitats de la subscripció i en cas de llançar alguna promoció exclusiva per a subscriptors de l’bloc.

Navegació i IP:

Durant la navegació pel bloc, la participació a través de comentaris en els articles, així com a l’hora d’utilitzar el formulari de contacte, es registra l’adreça IP de l’equip. Aquesta dada servirà només per fer estadístiques de visites.

Comentaris en articles:

L’usuari podrà publicar comentaris en aquells articles que així ho permetin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los, publicar-los i contestar-los.

No es responsabilitza de les opinions abocades per tercers al blog, i es reserva els drets d’esborrar qualsevol comentari que puguin resultar ofensius, inadequats o denigrants.

També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d’aquests comentaris.

Continguts:

Pel que fa als continguts d’aquesta web es prohibeix:

Els continguts publicats al bloc d’aquesta web són de caràcter divulgatiu. En cap cas constitueixen assessorament legal. Per obtenir el mateix, adreceu-vos a un advocat de la seva confiança.

El plagi de continguts vulnera drets. Si vols utilitzar qualsevol dels continguts aquí publicats, cal comptar amb l’autorització expressa de.

Evitem el plagi, siguem respectuosos.

Ús i Accés d’Usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb.

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat per la titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Política de Protecció de Dades i Confidencialitat

es compromet en la utilització de les dades obtingudes en aquesta web, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals,

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada a el dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a com a titular de l’portal oa tercers amb motiu de la utilització d’aquest .

De la mateixa manera, l’Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la baixa directament, o mitjançant sol·licitud dirigida a l’contacte mostrat en la secció Direccions de Contacte o mitjançant escrit dirigit a juntament amb còpia de seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Per ampliar la informació sobre la meva política de protecció de dades i drets, consulta el meu https://dentalcuadradoperalta.com/politica-privacidad/

Copyright

Respecte els drets d’autor, tots.

Aquest bloc té copyright de i tots els drets reservats. Si vols fer servir algun dels seus textos o imatges podeu demanar a través de l’correu que apareix en Direccions de Contacte.

Si per error he introduït algun element en aquesta web que estigui subjecte a drets d’autor, escriviu a l’adreça que apareix en Direccions de Contacte adjuntant prova de dret d’autor i després de verificar les dades ho retirarem de manera prioritària, o al seu elecció, acreditarem l’obra.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.

Direccions de Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions generals o qualsevol comentari sobre el portal, si us plau dirigiu-vos a el següent contacte clinicadental.dra.cuadrado@gmail.com